Gretje in hlajenje DS – OUT2, SHINKO, brezkontaktni izhod, za serije BC