Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Merjenje RV in T v eksplozivnih atmosferah

Predstavljamo pomen merjenja vlažnosti in temperature z merilnimi instrumenti z oceno ATEX.

Zakaj potrebujete instrumente za merjenje vlažnosti in temperature v potencialno eksplozivnih atmosferah?

Izdelki z oceno ATEX, zasnovani za varno delovanje v eksplozivnih atmosferah, so ključni za zagotavljanje varnosti v različnih aplikacijah in panogah. Izraz “ATEX” izvira iz francoskega izraza “Atmosphères Explosibles” in se nanaša na dve direktivi v Evropski uniji, katerih cilj je zaščita opreme in sistemov, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Ti standardi in direktive so ključnega pomena pri preprečevanju nesreč, varovanju človeških življenj in ohranjanju dragocenega premoženja. Podobni standardi veljajo po vsem svetu, vključno z IECEx, NEC in CEC.

V obsegu prodajnega programa našega švicarskega partnerja Rotronic (del globalne skupine PST) v nadaljevanju predstavljamo merilne instrumente za merjenje RV in T v eksplozivnih atmosferah.

Skupina PST ima dolgo zgodovino dela z instrumenti v eksplozivnih atmosferah, od naftne in plinske industrije, petrokemije do proizvodnje raznih nevarnih snovi. Ponosni so na svoje široko znanje na področjih certificiranja SIL ter izdelkih za eksplozivne atmosfere.

V tem članku si bomo podrobneje ogledali nekatere aplikacije z povečano nevarnostjo za možnost eksplozije ter rešitve za merjenje vlage in temperature v potencialno eksplozivnih atmosferah:

1. Nadzor žita in moke

Ena izmed značilnih aplikacij, kjer se uporablja oprema za merjenje vlažnosti in temperature v potencilano eksplozivnih atmosferah so silosi za moko in žita ter pnevmatski transportni sistemi, ki prevažajo moko znotraj velikih tovarn in mlinov. Ker je moka fino mleta, je dovzetna za nastanek eksplozivnih oblakov prahu. Spremljanje relativne vlažnosti in temperature v industriji moke in žit je pomembno iz več razlogov:

  • Preprečitev eksplozije zaradi prahu: prah iz moke in žit je zelo vnetljiv, njegova prisotnost v zaprtem prostoru predstavlja resno nevarnost eksplozije. Merilni instrumenti z oznako ATEX imajo dvojni vpliv na morebitna tveganja. Prvič, z natančnim vzdrževanjem ravni vlažnosti v neeksplozivnih atmosferah, zmanjšajo tveganje, da bi se prah razširil po zraku. Uporaba naprav, certificiranih za eksplozivne atmosfere, zagotavlja, da tudi v primeru kopičenja prahu, ki vodi do potencialno eksplozivne atmosfere, instrumenti ne morejo ustvariti iskre ali vira vžiga.
  • Varnost delavcev: varnost delavcev, ki ravnajo z moko in delajo v bližini silosov, je najpomembnejša. Merilna oprema z oznako ATEX pomaga ustvariti varno delovno okolje, saj zmanjšuje tveganja eksplozij prahu, ki lahko ogrozijo življenja zaposlenih.
  • Kakovost izdelkov: moka in žita so zelo dovzetni za okoljske vplive. Fizično lahko visoka vlažnost povzroči strjevanje prahu, kar vpliva na distribucijske sisteme in embaliranje. Ekstremna temperaturna nihanja lahko povzročijo kondenzacijo v silosu. Če je vlažnost zraka previsoka, lahko pride do kvarjenja ali kalitve semena. Spremljanje teh dejavnikov zagotavlja, da zrna in moka ostanejo kakovostna in primerna za uporabo.
  • Skladnost s predpisi: upoštevanje varnostnih predpisov je na mnogih področjih obvezno. Uporaba opreme z oznako za eksplozivne atmosfere pomaga podjetjem spoštovati te predpise, s čimer se izognejo pravnim kaznim ter zagotovijo varnost delavcev in objektov.
  • Učinkovitost delovanja: ustrezno merjenje ter nadzor vlažnosti in temperature lahko izboljša lastnosti pretoka teh izdelkov in zmanjša nepotrebno segrevanje in sušenje. Prav tako zmanjša tveganja zamašitev in izboljša splošno učinkovitost delovanja pri ravnanju z materialom in skladiščenju.

2. Proizvodnja in skladiščenje eksplozivov

Oprema za merjenje vlažnosti in temperature z oceno ATEX je temeljnega pomena v obratih za proizvodnjo in skladiščenje eksplozivov. V nadaljevanju poudarjamo njihov pomen:

  • Preprečitev nenamerne detonacije: eksplozivni materiali so zelo občutljivi na okoljske vrazmere. Ohranjanje natančnih ravni temperature in vlažnosti je v teh aplikacijah bistveno za preprečitev nenamernih detonacij ali razgradnje eksplozivnih spojin. Zlasti visoka vlažnost lahko povzroči nestabilnost nekaterih eksplozivnih mešanic, medtem ko lahko ekstremne temperature vplivajo na njihovo dovzetnost. Vlažnost se pogosto uporablja za preprečevanje kopičenja statične elektrike, ki je lahko vir vžiga ali neposredne poškodbe električnih komponent.

3. Skladiščenje streliva in ubojnih sredstev

Vojaški organi in organi kazenskega pregona se za zagotavljanje varnosti in celovitosti skladišč streliva in ubojnih sredstev zanašajo na merilno opremo z oznako ATEX:

  • Preprečitev korozije: spremljanje vlažnosti in temperature pomaga preprečevati z vlago povezano korozijo ohišij in komponent streliva ter zagotavlja, da ti predmeti ostanejo zanesljivi in varni za uporabo. Vojaška in vesoljska oprema je lahko pogosto dolgoročno skladiščena. Vsa streliva in goriva, ki so v bližini, pa zahtevajo natančno spremljanje in nadzor vlažnosti z instrumenti, ki ne povzročajo virov vžiga.

4. Rudarjenje in rušenje

Eksplozivi so nepogrešljivi pri rudarjenju in rušenju, kjer je varnost najpomembnejša:

  • Zagotavljanje stabilnosti: eksplozive, uporabljene v takšnih operacijah, je treba hraniti in z njimi rokovati pod posebnimi okoljskimi pogoji, da se zagotovi njihova stabilnost in zanesljivost. V izogib nepredvidljivim rezultatom je nujno potreben natančen nadzor vlažnosti, medtem ko upravljanje temperature pomaga ohranjati stabilnost teh eksplozivov.

5. Naftna in plinska industrija

Veliko naftnih in plinskih objektov se uvršča med eksplozivne atmosfere, zaradi prisotnosti vnetljivih plinov ali prahu. Merilni in analitični instrumenti z oznako ATEX so v teh aplikacijah vsesplošno prisotni in igrajo ključno vlogo pri varovanju osebja in opreme:

  • Preprečitev eksplozivnih mešanic: spremljanje temperature in vlažnosti je ključnega pomena v potencialno eksplozivnih atmosferah, da se prepreči nastajanje eksplozivnih mešanic, kar zmanjša tveganje katastrofalnih dogodkov.

6. Pirotehnika in ognjemeti

Pri nastanku ognjemeta sta pirotehnika in ognjemet odvisna od natančnega časa in vžiga:

  • Optimizacija učinka: relativna vlažnost vpliva na hitrost gorenja in trajektorijo pirotehničnih sredstev. Natančne meritve vlažnosti in temperature so bistvenega pomena za doseganje želenih vizualnih učinkov in zagotavljanje varnosti teh spektakularnih zaslonov.

Rešitve ELPRO partnerskega programa za potencialno eksplozivne atmosfere

Izdelki našega partnerja Rotronic z oznako ATEX ali izdelki za eksplozivne atmosfere, kot je merilni pretvornik HygroFlex5-EX in tipala za vlažnosti HC2-EX, so sestavni del zagotavljanja varnosti in skladnosti s predpisi v številnih aplikacijah, kjer je prisotna nevarnost eksplozije. Njihova vloga zraven varnosti zagotavlja kakovost, vzdrževanje, operativno učinkovitost in zaščito sredstev. Z varnim spremljanjem ter nadzorom vlažnosti in temperature, ti izdelki pomembno prispevajo k zmanjševanju tveganj, nesreč, ohranjanju celovitosti izdelkov ter spoštovanju strogih regulativnih in varnostnih standardov v različnih panogah.

Merilni pretvornik HygroFlex5-EX, ki se uporablja skupaj z obsegom digitalnih tipal HC2-EX, je zasnovan za natančne meritve vlažnosti in temperature v eksplozivnih atmosferah.

Od merjenja relativne vlažnosti in temperature v eksplozivnih atmosferah je odvisna kakovost izdelkov, varnost pri delu, učinkovitost postopkov in skladnost.


☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjak na področju Rotronic izdelkov: Rok Samec

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Sorodni članki:

Mojca Kugler, vir: Why You Need Hazardous Area Rated Humidity & Temperature Instrumentation, PST

april 2024


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]