Splošni pogoji laboratorija - ELPRO
Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal. Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Splošni pogoji laboratorija

Laboratorij za kalibracije je del družbe ELPRO Lepenik & Co., vendar s prilagojenimi splošnimi pogoji glede na zahteve standarda in stroke.

Splošni pogoji ELPRO Lepenik & Co. d.o.o., Laboratorij za kalibracije

Pritožbeni postopek

Odjemalec/pritožnik lahko vloži reklamacijo/pritožbo v zvezi z izvajanjem laboratorijskih aktivnosti ELPRO Lepenik & Co. d.o.o., Laboratorija za kalibracije, v pisni ali ustni obliki, najkasneje v roku trideset (30) dni od izvedbe laboratorijskih aktivnosti.

Dokument »Reklamacijski zapisnik vloga« skupaj z navodilom za izpolnitev najdete na spodnji povezavi. Dopustno je tudi, da pritožnik reklamacijo/pritožbo odda ustno oziroma telefonsko, vendar to le za reklamacije, ki niso v povezavi s samim postopkom izvajanja kalibracij. To so reklamacije sistemske narave, kot je nezadovoljstvo s postopkom, ravnanju osebja ipd. V teh primerih lahko vlogo, po navodilih pritožnika, izpolni tudi osebje kakovosti.

Odgovornost za primerke

Od prevzema do odpreme/oddaje, torej ves čas, ko so primerki v laboratoriju, je zanje odgovorno osebje laboratorija. V trenutku odpreme/oddaje prejemniku ali kurirski/poštni službi odgovornost preide na odjemalca, kar je javno objavljeno pod splošnimi pogoji na spletni strani laboratorija. Zavarovanje pošiljke je v domeni odjemalca, ki mora to sporočiti ob predaji primerka.

Na obrazloženo zahtevo po nadzoru (opazovanju) nad izvajanjem dela laboratorija sme odjemalec, ob predhodni pisni odobritvi laboratorija, prisostvovati pri pripravi, pakiranju in razpošiljanju svojih primerkov.

Za vaše zmage, z našimi rešitvami.
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam
[email protected]